Oportunitățile de finanțare pentru dezvoltarea afacerilor din mediul rural pot fi accesate prin următoarele programe europene:

1. Programul StartUp Nation

Prin programul Start Up Nation puteți obține o finanțare nerambursabila de 200.000 lei cu o firmă înființată după 30.01.2017 pentru activități din următoarele domenii: producție, industrii creative, servicii si comert.

➤ Pot aplica pentru Programul Start up Nation 2020 toate firmele (SRL, SRL-D) înființate după data de 30.01.2017. Nu se poate accesa finanțarea cu PFA, II, ONG etc;

➤ Codul CAEN pentru care se solicită finanțarea trebui să fie eligibil în cadrul programului conform listei de coduri CAEN Start up Nation

➤ Fara limită de vârstă pentru acest program de finanțare.

2. Programul rural non-agricol: Fonduri pentru fermieri, micro-intreprinderi și întreprinderi mici noi din mediul rural

Cine poate obține fonduri nerambursabile?

‣ Solicitanții eligibili sunt entități juridice de tipul: SRL, SA, PFA, Î.I., Întreprindere familiară, SNC, SCS, SCA, societate comercială cu capital privat, societate agricolă, societate cooperativă agricolă de gradul 1 și societăți cooperative mesteșugărești și de consum, cooperativă agricolă.

Suma maximă nerambursabilă: 200.000  €

Pentru ce cheltuieli se acordă fondurile nerambursabile?

Toate cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de Afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Pentru ce tipuri de activități se acordă fonduri?

Activități de producție: fabricarea produselor textile, îmbracăminte, articole de marochinarie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgica, fabricare de constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricare produse electrice, electronice, productie de combustibil din biomasa – ex.: fabricare de peleti) in vederea comercializarii, producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfasurarea propriei activitati, ca parte integranta a proiectului etc.;

Activități meșteșugăreaști (ex: activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole (ex: olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.);

Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si alimentatie publica);

Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate, juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populatiei din spatiul rural, etc).

3. Programul dezvoltare rural non-agricol: Fonduri pentru afaceri nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural

Cine poate obține fonduri nerambursabile?

  • Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural.
  • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

Suma maximă nerambursabilă: 200.000  €

Contribuție proprie: 30% sau 10% pentru activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar‐veterinare, agroturism și pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activităţi neagricole.

Pentru ce cheltuieli se acordă fondurile nerambursabile?

  • Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor.
  • Achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii şi echipamente noi.
  • Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

Pentru ce tipuri de activități se acordă fonduri?

Activități de producție:

Activități meșteșugăreaști

Activități turistice

Servicii (inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților (ex: medicale, sociale, sanitar‐veterinare.)

Photo by Christian Heitz from Pexels