Carieră

Angajăm experți în cadrul proiectului „ProACTIVI-Tineri NEETs educați, formați și ocupați” ID 150036 cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman” în cadrul căruia se vor desfășura activități de consiliere pe piața muncii, activități de formare profesională a adulților, precum și derularea programelor de antreprenoriat și înființarea afacerilor.

Citește detaliile de mai jos și trimite-ne CV-ul la datele de contact de la finalul anunțului.

BENEFICII:
-Mediu de lucru modern, echipă tânără;
-Perspective de dezvoltare profesională
-Posibilități de deplasări în țară și străinătate
-Participare la evenimente, conferințe, cursuri.

Tipul jobuluiCandidatul idealCompetențe solicitateAtribuții
1. Expert mediere pe piața muncii-Studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalent – 3 ani
-Experiență în mediere pe piața muncii și/sau în activități de stimulare a ocuparii pe piața forței de muncă și/sau în relaționarea cu diferite grupuri țintă.
-Cunoștințe de operare PC:
MS office, internet
-Relaționare și negociere
-Capacitate de planificare și organizare
-Capacitate de analiză și sinteză
-Abilități de prezentare orală
-Viziune asupra sarcinilor și activităților de proiect.
-Coordonarea și urmărirea programelor de ucenicie, stagii, calificări, medierea muncii și angajarea persoanelor din GT;
-Urmărește parcursul membrilor GT în cadrul măsurilor de ocupare și facilitează obținerea unui loc de muncă pentru aceștia;
-Participă la organizarea și derularea evenimentelor partenerilor;
-Postul implică deplasări în teren în mediul rural cu durata de mai multe zile.
2. Expert grup țintă P2-Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent – 3 ani.
-Experiență minim un an în relaționarea cu diferite grupuri țintă.
-Experiență în comunicare și/sau experiență în selecția personalului.
-Cunostințe de operare PC
-Microsoft Office
-Abilități de organizare și coordonare
-Abilități de lider
-Abilități de negociere
-Capacitate de analiză și sinteză
-Flexibilitate în gândire
-Atenție la detalii.
-Identificarea grupului țintă și realizarea unei baze de date cu acesta.
-Selectarea grupului țintă conform metodologiei de selecție.
-Oferă suport grupului țintă și întocmește dosare individuale
-Furnizează permanent informații de ordin logistic
-Comunicarea și crearea împreuna cu managerii departamentelor de recrutare.
3. Expert elaborare materiale (organizator/conceptor/consultant formare)-Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent – 3 ani
-Experiență in elaborarea de materiale și/sau experiență în formare
-Abilități de comunicare, relaționare și negociere
-Abilități de prezentare orală
-Viziune clară asupra sarcinilor și activităților din proiect
-Capacitate de planificare și organizare
-Capacitate de analiză și sinteză
-Elaborează prezentări/materiale de formare pentru cursuri de calificare (suport de curs, prezentări PPT, jocuri de rol, exerciții, teste, materiale inovative pentru derularea și susținerea cursurilor)
-Studiază și analizează cursuri similare și bune practice europene
-Elaborează materiale de formare pentru îmbunătățirea competențelor grupului țintă
-Stabilește cele mai eficiente materiale suport.
4. Expert tehnic cursuri P2-Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent – 3 ani
-Experiență în organizarea de cursuri și/sau evenimente și/sau seminarii și/sau experiență în formare
-Cunoștințe de operare PC
-Microsoft Office
-Abilități de organizare și coordonare
-Aptitudini de comunicare orală și scrisă
-Abilități de conciliere
-Viziune clară asupra sarcinilor și activităților din proiect
-Organizează cursurile de formare și sesiunile de evaluare pentru 100 de persoane din grupul țintă.
-Întocmește dosarele individuale pentru cursanți, documente necesare pentru derularea cursurilor.
-Întocmește dosarele de curs pentru fiecare grupă de cursanți
-Menține legătura cu formatorii pentru informarea acestora asupra cursurilor
-Asigură logistica necesară desfășurării cursurilor.
5. Formator cursuri ANC P2-Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent – 3 ani
-Experiență de formare – 5 ani
-Certificat de absolvire a cursului de formator (sau echivalent)
-Competențe în susținerea de cursuri de formare;
-Cunoștințe de operare PC
-Microsoft Office
-Capacitatea de comunicare și relaționare:
-Capacitate de planificare, organizare, evaluare
-Atenție la detalii
-Atitudine pozitivă
-Obiectivitate
-Identifică nevoile de training ale angajaților;
-Asigură planificarea programelor de training;
-Selectionează furnizorii de cursuri de formare și specializare;
-Stabilește scopurile și obiectivele instruirii și/sau prezentărilor, precum și metodele de instruire;
-Elaborează materiale de training, studiile de caz, role-play etc.
-Susține efectiv programe de training, în acord cu necesitățile și obiectivele firmei și ale angajaților.
-Realizează feedback/evaluare cursanți și întocmește rapoarte de training către clienții interni beneficiari.
-Elaborează propuneri pentru alte nevoi identificate în timpul trainingului și face propuneri de dezvoltare.
-Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic direct sau de supraordonarii acestuia în realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei în limitele respectării temeiului legal.

Depunerea dosarelor de candidatura care cuprind:
-CV actualizat (preferabil în format Europass);
-Scrisoare de intenție

Depunerea dosarelor:
-La sediul atelierului de business: Str. Stefan cel Mare si Sfant nr. 34C.
Pe adresa de e-mail la atelieruldebusiness2020@gmail.com sau nicoleta.gall@gmail.com.