Achiziții publice

Departamentul de Achiziții Publice din cadrul Atelierului de Business elaborarează și actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente, strategia de contractare şi  programul anual al achiziţiilor publice.

 Departamentul se mai ocupă de urmatoarele servicii:

Elaborarea documentaţiei de atribuire a contractelor de achizitie şi a documentelor-suport, în cazul organizării procedurilor de achiziție în conformitate cu legislația în vigoare;

Îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Lege;

Aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire;

Realizarea achiziţiilor directe;

Constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice;