Întrebări frecvente

Cine poate accesa fonduri UE nerambursabile?

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile), ONG-urile, Tinerii, Cercetătorii, Agricultorii, Organismele publice.

Pentru ce se acordă fonduri europene nerambursabile?

Practic, orice proiect viabil care își propune să rezolve o problemă într-un mod inovator și de impact poate obține finanțare nerambursabilă.

Prin ce programe se acordă fonduri UE pentru companii și ONG-uri?

Cele mai importante programe europene prin care companiile și ONG-urile pot obține fonduri sunt:
Programul Operațional Competitivitate (POC) – susține investiții în Cercetare‐Dezvoltare‐Inovare și IT&C.
✔️ bioeconomie.
✔️ tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate.
✔️ energie, mediu și schimbări climatice.
✔️ eco-nano-tehnologii și materiale avansate

Programul Operațional Capital Uman (PO CU) – investiții în resurse umane.
✔️ locuri de muncă și formare profesională pentru tineri
✔️ organizarea de programe de învățare la locul de muncă
✔️ incluziunea socială  și combaterea sărăciei
Programul Operațional Regional (POR) – investiții pentru creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață.
✔️ proiecte de cercetare-dezvoltare și inovare
✔️ dezvoltarea culturii antreprenoriale în IMM-uri
✔️ turism
✔️ infrastructură socială și pentru educație
✔️ proiecte care vizează eficiența energetică și protecția mediului

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) – fonduri nerambursabile pentru agricultură, dezvoltarea afacerilor și proiectelor sociale din mediul rural.
✔️ înfiinţarea, extinderea şi modernizarea fermelor
✔️ întinerirea generaţiilor de fermieri
✔️ activităţi consiliere şi formare
✔️ investiții pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici non-agricole în zonele rurale
✔️ investiţii în procesare şi comercializare, inclusiv în eficienţă energetică, marketing, depozitare, condiţionare, adaptare la standarde