Apel deschis pentru accesarea de servicii de transformare digitală și inovare pentru IMM-uri, 100% nerambursabile.

Beneficiari eligibili:

 • IMM Transformator: pentru IMM-urile ( întreprindere micro, mică sau mijlocie) care activează cu precădere în domeniile producției sau sănătății, cu un nivel de maturitate digitală minim – mediu și cu ambiții de digitalizare.
 • IMM Inovator: pentru IMM-urile întreprindere micro, mică sau mijlocie) care dezvoltă soluții inovatoare pentru aceste domenii, care au un nivel de maturitate digitală mediu – ridicat și vor să accelereze procesul de integrare de noi tehnologii.

Cheltuieli eligibile:

 • servicii de audit complex privind nivelul de maturitate digitala cat si nevoia de digitalizare;
 • servicii de digitalizare si inovare;
 • servicii pentru realizarea studiului de fezabilitate;
 • servicii de mentorat;
 • inovarea modelului de afaceri;
 • consultant pentru scrierea planului de afaceri si a bugetului investitiei;

Perioada de depunere:

 • pentru IMM transformator apelul este deschis pana la 01.06.2024;
 • pentru IMM inavator apelul este deschis pana la 31.12.2024;
 • pentru institutii publice apelul este deschis pana la data 31.12.2024.

Valoarea finantarii nerambursabile:

 • IMM Transformator : maxim 50.000 Euro
 • IMM innovator: maxim 150.000 Euro
 • Institutii publice: 100.000 Euro

Sectoare de activitate prioritare:

 • Productie
 • Sanatate
 • IT

Evaluarea se face pe principiul primul-venit, primul-servit, cu respectarea unui prag minim de calitate de 60 puncte.

Criterii de eligibilitate:

 • trebuie sa aiba sediul principal sau punct de lucru in regiunea N-E;
 • trebuie sa indeplineasca conditiile de eligibilitate privind aprobarea schemei de ajutor de stat, respectiv:
  • are sediul sau o sucursala in Romania la momentul platii ajutorului;
  • nu se incadreaza in categoria de intreprinderi in dificultate;
  • nu inregistreaza obligatii bugetare nete
  • nu se afla in stare de insolventa, faliment
  • nu face obiectul unui ordin de recuperare
 • trebuie parcursa autoevaluarea Digital Evaluator Tool.
 • trebuie solicitat cel putin pachetul minim obligatoriu de servicii DIZ:
  • auditul/raportul de evaluare si consigliere a maturitatii digitale, realizat in 3 etape diferite;
  • solicitarea unui raport de resurse digitale (Digital resource);
  • participarea la cel putin 3 activitati din serviciile de competente si cultura digitala.